Eco-nanotehnologie integrată pentru îndepărtarea coloranților

din apele reziduale

Ctr. nr. 12/2017, PN3-P3-301/02.05.2017

 

Perioada de derulare:

02.05.2017 - 31.12.2018

 

Autoritate contractantă:

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Valoarea totală de la buget:

1.125.000 LEI

 

Valoarea totală cofinanțare (surse proprii): 168.750 LEI

 

Valoarea totală a Contractului:

1.293.750 LEI

REZUMATUL PROIECTULUI

 

Obiectivul general al acestui proiect transnațional (Romania-Grecia) este de a proiecta, construi și testa un pilot dublu funcțional bazat pe o nanotehnologie ecologică pentru îndepărtarea coloranților din efluenții de la stațiile de epurare a apelor uzate care provin din industria textilă, alimentară și de pielărie până la un nivel acceptat de reglementările europene în vigoare. Pentru a îndeplini acest obiectiv se propune o nanotehnologie rapidă, eficientă și ieftină bazată pe extracția și concentrarea coloranților, urmată de degradarea lor prin procese de oxidare avansată sau recuperarea lor ca materiale cu proprietăți funcționale. Apa tratată poate fi fie, reutilizată (95% din volumul total de ape uzate) în procesul tehnologic fie, evacuată în sursele naturale de apă (conform NTPA 001/2005). Caracterul trans-sectorial este dat de unirea a două echipe academice si doi parteneri industriali, care vor asigura transferul tehnologiei de la nivel de laborator la un modul pilot.

CLIENT-DR

UEFISCDI nu este responsabil pentru continuțul acestui site.